Arrangör

IF Ifo

Plats och tid

Lördag 31/10 - söndag 1/11 2020
Exercishuset, Heden, Göteborg.

PÅ GRUND AV GÄLLANDE RESTRIKTIONER KOMMER FÄRRE TÄVINGSBORD ATT KUNNA ANVÄNDAS MED MAXIMALT 60 DELTAGARE SOM FÖLJD SAMT INGA KLASSER FRÅN 70 INGÅ I ÅRETS TÄVLING.

Lördag: Herrsingel 50, 65+, Damsingel 40, 65+, Herrdubbel 50, 65+, Damdubbel/mixed 40,65+.

Söndag: Lagtävling 40 och 60+.

Telefon till tävlingsledningen under tävlingen: 0705-78 32 90.

Sanktion

Tävlingen är sanktionerad av SBTF som internationell B-tävling.

Spelform

Singel och lag: Kvalspel i poolform och A- resp. B-slutspel som cup.

Dubbel och mixed som cup.


Två spelare per lag, inget krav på att spelarna kommer från samma klubb.

Klasser

HS: 50 (1956-70), 65+ (1955 och tidigare). DS: 40 (1956-80), 65+ (1955 och tidigare).
HD: 50 (1956-70), 65+ (1955 och tidigare). DD: 40 (1956-80), 65+ (1955 och tidigare).
XD: 40 (1956-80), 65+ (1955 och tidigare). Lag: 40 (1961-80), 60+ (1960 och tidigare).

Anmälningstid

Anmälningar till årets tävling skall vara arrangören tillhanda senast 18/10 2020.

Anmälningar

Sänds, helst klubbvis, under adress IF Ifo, Hans Westling, Skånegatan 17B, 411 40 Göteborg eller som E-post: westling.hans@telia.com.

Tel +46 705 78 32 90.

Startavgift

Singel SEK 250:-. Dubbel/mixed SEK 75:- per deltagare. Lag: SEK 500:- per lag.

Priser

Utdelas till de främsta i huvudklasserna i form av hederspriser.
Vinnarna i tröstturneringen erhåller enklare minnespriser.

Partner saknas

Om partner saknas i dubbel eller lagtävling, kommer arrangören att medverka till att ny kombination skapas.

Bankett

P g a restriktioner kommer sedvanlig kamratmiddag ej att genomföras. Vi planerar servering av enklare måltid vid slutet av lördagens spel.

Inkvartering

Vi rekommenderar Hotell Poseidon som använts som spelarhotell i flera år, bokning detta år via
www.hotelposeidon.com
eller 031-100550.

Betalning

Faktura sänds ut i förväg och vi ser helst betalning i förskott till vårt plusgiro/bankgiro. I annat fall sker betalning kontant i spelhallen.

Frågor

Kan ställas till Hans Westling, mobil +46 705 78 32 90.

IF Ifo inbjuder alla pingisveteraner till Nordens största veterantävling!

Lagtävling, Singel, Dubbel och Mixed Dubbel

IF Ifo - Bordtennis, Hans Westling, Skånegatan 17 B, 41140 Göteborg, Telefon: 0705-783290, E-post: westling.hans@telia.com